Пътуванията на българи в чужбина са се увеличили с почти 12% през ноември

16/01/2018
Пътуванията на българи в чужбина през ноември 2017 г. са 417.6 хил., или с 11.8% повече спрямо същия месец на миналата година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Над половината от пътуванията са за държави в Европейския съюз, но най-масово посетени са съседните на България страни.
В сравнение с ноември 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията със служебна цел - с 16.3%, с други цели - с 10.4%, с цел почивка и екскурзия - с 9.8%.

През ноември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 556.1 хил., или с 6.1% повече в сравнение с ноември 2016 година. Увеличението е при пътуванията е съответно: със служебна цел - с 11.5%, с цел почивка и екскурзия - с 9.8%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 1.3%. Транзитните преминавания през България са 28.2% (156.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.
От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56%, или с 5% повече в сравнение със същия месец на миналата година. Най-много са посещенията от румънци - 128.4 хил., следват граждани на Гърция - 96.9 хил., Турция - 89.5 хил., Македония - 41.8 хил., Сърбия - 40.9 хил., Германия - 17.0 хил., Украйна - 14.6 хил., Обединеното кралство - 10.0 хил., Италия - 8.7 хил., и Франция - 6.9 хиляди.

Източник: www.dnevnik.bg