Добре дошли в уеб сайта на ТА Темпис !

Фирмата ни  е създадена през 1990 година. Наши партньори са туроператори доказали  своите лоялност и професионализъм.

Стремежът ни да предлагаме качествени туристически услуги и многогодишният ни опит са гаранция за нашия успех. Ние ще се погрижим за Вашата почивка или екскурзия и ще ги направим незабравими!


                                                         
„ТЕМПИС“ ООД  изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.092-0191-C01 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19/ Support to SMEs registered in line with the Tourism Act as tour operator or travel agent to overcome the economic consequences of COVID-19 по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 2929,11,00лв. при 100%  размер на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 2929,11лв., от които 2489,74лв. европейско съфинансиране и 439,37лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 21.12.2020г, а крайният срок 21.03.2021г. Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 във „ТЕМПИС“ ООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност в извършването на туроператорска и/или туристическа агентска дейност. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.
 

Още автобусни екскурзии

Още самолетни екскурзии

Хотели в България

Блог

  • Изберете своята оферта
  • Ние ще направим необходимата резервация
  • Получете своя ваучер и/или билет